Volgende foto >       strand 1
Achtergrond tonen

In de loop van bijna veertig jaar beroepsarbeid heb ik de volgende terreinen betreden:

Verleden:

- wetenschappelijk literatuuronderzoeker
- journalistiek literatuurrecensent
- docent Nederlands bovenbouw Havo/VWO
- lid en secretaris van diverse onderwijsvernieuwingscommissies
- staatsexaminator Nederlands
- schrijver van schriftelijke cursussen en essays
- schriftelijk cursusbegeleider
- kinderboeken- en novelleschrijver

Heden:

- personal en teamcoach
- mediator
- loopbaanadviseur
- trainer

- dichter bij De Arbeiderspers te Amsterdam
- provinciaal dichter van Overijssel