Volgende foto >       strand 1
Achtergrond tonen

koosgeerds

In 1948 geboren als Fries (maar van oorsprong Drent), getogen in Staphorst en in Groningen opgeleid, ben ik een redelijk allround Noord-Oost-Nederlander. Na het behalen van het gymnasiumdiploma heb ik aan de universiteit Nederlands, Literatuurwetenschap en Onderwijskunde gestudeerd.

Van 1975-2000 ben ik werkzaam geweest als leraar en decaan aan het Greijdanus College in Zwolle. Gedurende deze periode heb ik ook zitting gehad in een aantal commissies voor onderwijsvernieuwing. Daarnaast zijn een achttal dichtbundels, enkele kinderboeken en een novelle van mijn hand verschenen. In de loop van de jaren heb ik verder verschillende cursussen geschreven in de sfeer van creatief, journalistiek en promotioneel schrijven en honderden cursisten begeleid.

In januari 2009 ben ik voor twee jaar tot de eerste provinciedichter van Overijssel benoemd.

Gaandeweg ben ik me steeds meer gaan interesseren voor het coachen van professionals t.b.v. hun functioneren op de werkplek en het begeleiden van managers naar meer succesvol leiderschap. Daarvoor ben ik trainingen gaan volgen op het gebied van mediation, loopbaanbegeleiding en management.

In 2000 heb ik afscheid genomen van de scholengemeenschap en heb ik me als zelfstandig ondernemer gevestigd. Ik werk sindsdien voor grote, middelgrote en kleine profit en nonprofit organisaties, wat de laatste betreft met een duidelijk accent op onderwijs. Ook heb ik inmiddels tientallen predikanten en kerkenraden begeleid. En verder weten geregeld scholieren en studenten met een studie- of keuzeprobleem mijn bureau te vinden.

Mijn klanten zijn veelal directies, lijn- en stafmanagers, medewerkers en teams op alle niveaus in een organisatie, met minimaal MBO-opleiding.